Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Η περιφορά της Γης και οι εποχές (β' μέρος)...

Δείτε τώρα σε θέαση "πάνω" από τον Βόρειο Πόλο της Γης το φαινόμενο της εναλλαγής ημέρας και νύχτας κατά τη διάρκεια της περιφοράς.

Παρατηρήστε και πάλι τη διάρκεια ημέρας και νύχτας στο βόρειο ημισφαίριο και προσπαθήστε να εντοπίσετε και εδώ τις ισημερίες αλλά και τα ηλιοστάσια.

(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)