ΙΣΤΟΡΙΑ


ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (ΜΕΣΑ 15ου ΑΙΩΝΑ - ΑΡΧΕΣ 19ου ΑΙΩΝΑ)

1.  Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό
3.  Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453 - 1821)

1.  Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

2.  Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
3.  Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων
4.  Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί
5.  Η οικονομική ζωή 
6.  Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
7.  Οι δάσκαλοι του Γένους
8.  Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής
9.  Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821 - 1830)

1.  Η Φιλική Εταιρεία
2.  Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία
3.  Η επανάσταση στην Πελοπόννησο
4.  Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
5.  Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
6.  Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία
7.  Η άλωση της Τριπολιτσάς
8.  Οι αγώνες του Κανάρη
9.  Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια
10.  Ο Μάρκος Μπότσαρης
11.  Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας
12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός
13.  Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
14.  Ο Φιλελληνισμός
15.  Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
16.  Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα
17.  Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του
18.  Το τέλος της επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

1.  Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης
2.  Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης
3.  Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη
4.  Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα
5.  Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος ακμαία ελληνικά κέντρα
6.  Η κρίση στα Βαλκάνια

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

1.  Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα
2.  Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου
3.  Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
4.  Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
5.  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή
6.  Ο Μεσοπόλεμος
7.  Το Αλβανικό Έπος
8.  Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
9.  Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την Ελευθερία-->  ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  (ΚΕΡΚΥΡΑ)