Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

"Το καλοκαίρι" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας...