ΦΥΣΙΚΗ


1.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φ.Ε.1:  Μορφές ενέργειας
Φ.Ε.2:  Πηγές ενέργειας
Φ.Ε. 7:  Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό
Φ.Ε.12:  Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
Φ.Ε.13:  Οικονομία στη χρήση ενέργειας
-->  Γενικά θέματα για την ενέργεια

2.  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ


Φ.Ε.1:  Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή
Φ.Ε.2:  Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Φ.Ε.3:  Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία
-->  Επανάληψη στην ενότητα "Θερμότητα"

3.  ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ


Φ.Ε.1:  Χαρακτηριστικά της ζωής
Φ.Ε.2:  Το κύτταρο

4.  ΦΥΤΑ

Φ.Ε.1:  Τα μέρη του φυτού
Φ.Ε.2:  Η Φωτοσύνθεση
Φ.Ε.3:  Η Αναπνοή
Φ.Ε.4:  Η Διαπνοή

5.  ΖΩΑ

Φ.Ε.1:  Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά
Φ.Ε.2:  Τα θηλαστικά
Φ.Ε.3:  Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον
7.  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φ.Ε.1:  Η αναπνοή
Φ.Ε.2:  Αναπνοή και υγεία
-->  Επανάληψη στο Αναπνευστικό Σύστημα

8.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φ.Ε.1:  Ένας ακούραστος μυς - η καρδιά

10.  ΦΩΣ


Φ.Ε.1:   Διάθλαση του φωτός
Φ.Ε.2:  Φως και χρώματα

9.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

Φ.Ε.1:  Ο μαγνήτης
Φ.Ε.2:  Ο μαγνήτης προσανατολίζεται
Φ.Ε.3:  Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό - ο ηλεκτρομαγνήτης
Φ.Ε.4:  Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό - η ηλεκτρογεννήτρια
-->  Επανάληψη στην ενότητα "Ηλεκτρομαγνητισμός"