ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  Η ΓΗ ΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ

1.  Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
2.  Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
3.  Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
4.  Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και Νύχτα 
5.  Η περιφορά της Γης - Οι εποχές
6.  Το ηλιακό μας σύστημα
-->  Επανάληψη στην ενότητα "Η Γη ως ουράνιο σώμα"

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


7.  Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών
8.  Ωκεανοί και θάλασσες
9.  Η ατμόσφαιρα
10.  Οι κλιματικές ζώνες της Γης
11.  Ζώνες βλάστησης
--> Επανάληψη στα κεφάλαια 7 - 11
12.  Το ανάγλυφο της Γης
13.  Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες
14.  Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης
16.  Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων
-->  Επανάληψη στα κεφάλαια 12 - 17

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  Η ΓΗ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


20.  Η ζωή στην έρημο
23.  Η ζωή στις εύκρατες περιοχές
-->  Επανάληψη στην ενότητα "Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου"

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ


24 - 33.  Η ΕΥΡΩΠΗ
34 - 36:  Η ΑΣΙΑ
37 - 38:  Η ΑΦΡΙΚΗ
39 - 43:  Η ΑΜΕΡΙΚΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ)