Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

"Η Δεύτερη Πολιορκία του Μεσολογγίου", α' μέρος (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας, για την Ιστορία...