Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

"Cupcakes" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας...