Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

"Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος" (κουίζ)...