Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Τι απέγιναν οι ήρωες του 1821; Μέρος β': Κωνσταντίνος Κανάρης, Ανδρέας Μιαούλης...

Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 - 1877)

 

Ανδρέας Μιαούλης (1769 - 1835)