Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

"Απίθανα φωτογραφικά παιχνίδια" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Σαββίνας από την τάξη μας...