Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

"Looney Tunes" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...