Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

"Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα" (κουίζ)...