Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

"Αφού μας αγάπατε, γιατί μας δηλητηριάζετε";

Μία υπέροχη ταινία μικρού μήκους ενάντια στο τσιγάρο! Ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουν όλα τα παιδιά στους γονείς τους, αλλά και στους δασκάλους τους και σε όλους τους μεγάλους που καπνίζουν και μάλιστα κοντά τους! Ένα και μόνο ερώτημα αρκεί:

"Αφού μας αγαπάτε, γιατί μας δηλητηριάζετε";