Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

"Πυραμίδες της Γκίζας" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας, για τη Γεωγραφία...