Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

"Πάσχα στην Κέρκυρα", μέρος β' (μαθητική παρουσίαση)...

Ακόμα μία παρουσίαση για το Πάσχα στην Κέρκυρα, αυτή τη φορά από τη Μαρίνα από την τάξη μας...