Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

"Η μεταμόρφωση στην τεχνολογία" (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Αλεξάνδρας από την τάξη μας, για το μάθημα της Γλώσσας...