Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

"Τροπικά δάση", μέρος γ' (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας, για το μάθημα της Γεωγραφίας...