Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

"Cherry blossom" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας...