Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Αφού είναι "άγνωστος", γιατί τον ...ψάχνουμε;

Σωστός ο Χάρης...
Γιατί να χαλάμε το ...μυστήριο και να ψάχνουμε τον "άγνωστο χ"; Μήπως τελικά ο "άγνωστος χ" πρέπει να αλλάξει όνομα και να λέγεται "έκπληξη χ";