Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

"Τροπικά δάση", μέρος δ' (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίσας από την τάξη μας, για το μάθημα της Γεωγραφίας...