Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

"Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου" (παρουσίαση)...