Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

"Η Επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου": Ντοκιμαντέρ από το National Geographic (μέρη ε', στ', ζ' και η')...

Δείτε τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν στο Αιγαίο κατά την επαναστατική περίοδο. Η έναρξη της Επανάστασης, η εξάπλωσή της στο Αιγαίο, τα αντίποινα των Τούρκων με την καταστροφή της Χίου, η απάντηση του Κανάρη, αλλά και λίγα χρόνια μετά η καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών, καθώς και η ναυμαχία του Γέροντα με τον Ανδρέα Μιαούλη.

Πρόκειται για το 5ο, 6ο, 7ο και 8ο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του National Geographic "1821: Ο ξεσηκωμός του Γένους", το οποίο αναφέρεται σε ολόκληρη την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Αθροιστικά, τα μέρη (κλικ με τη σειρά) που μας ενδιαφέρουν εδώ έχουν διάρκεια λίγο περισσότερο από 7 λεπτά.

1821: Η έναρξη της Επανάστασης στα νησιά του Αιγαίου

1822: Η καταστροφή της Χίου

1822: Η απάντηση του Κανάρη

1824: Καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών - Ναυμαχία του Γέροντα