Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

"Έργα τέχνης με λωρίδες χαρτιού" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Σαββίνας από την τάξη μας...