Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

"Μάρκος Μπότσαρης" (παραδοσιακό Ηπείρου)...

Τραγούδι: "Μάρκος Μπότσαρης"
Παραδοσιακό Ηπείρου

Οι στίχοι του τραγουδιού
Ένα πουλί θαλασσινό,                                    Αφήνω γεια ψηλά βουνά,
καημένε Μάρκο Μπότσαρη                          καημένε Μάρκο Μπότσαρη
γιε μ’ κι ένα πουλί βουνίσιο,                          γιε μ' και σ' όλα τα λημέρια,
Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.                       Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.

Πέτρα την πέτρα περπατούν,                       Αφήνω διάτα στα παιδιά.
καημένε Μάρκο Μπότσαρη                          καημένε Μάρκο Μπότσαρη
γιε μ’ κλαδάκι σε κλαδάκι,                             γιε μ' σ' όλα τα παλικάρια,
Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.                       Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.

Να βρουν του Μάρκου την οπλή                  Να πολεμήσουν την Τουρκιά
καημένε Μάρκο Μπότσαρη                           καημένε Μάρκο Μπότσαρη
γιε μ' του Μάρκου το λημέρι,                         γιε μ' και τους κοτζαμπασήδες,
Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.                        Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.

Το Μάρκο τον σκοτώσανε,
καημένε Μάρκο Μπότσαρη
γιε μ’ ψηλά στο Καρπενήσι,
Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη.