Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

"Ένα δωμάτιο από σοκολάτα" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίσας από την τάξη μας...