Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

"The Simpsons" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας...