Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

"Η εκστρατεία του Δράμαλη" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Εύας από την τάξη μας, για την Ιστορία...