Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" (Σχεδίασμα Α')...

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι από τα κορυφαία έργα του Σολωμού και της νεοελληνικής ποίησης γενικότερα. Είναι το έργο ζωής του Σολωμού, αφού, όπως φαίνεται, τον απασχόλησε σε όλη τη διάρκεια της ώριμης ποιητικής του περιόδου.

Θέμα του είναι ο ηρωικός αγώνας των Μεσολογγιτών κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) ως την απεγνωσμένη έξοδο, την παραμονή των Βαΐων. Ο ποιητής ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ανάγεται στον αγώνα του ανθρώπου για την ηθική, την εσωτερική του ελευθερία.

Το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και έφτασε σ' εμάς σε χειρόγραφα «αποσπάσματα» συγκροτημένα σε τρία Σχεδιάσματα. Το Α' σχεδίασμα, «συνθεμένο εις είδος προφητικού θρήνου εις το πέσιμο του Μεσολογγίου», πρέπει να γράφτηκε γύρω στα 1830.

Τραγούδι: "Ελεύθεροι πολιορκημένοι" (Σχεδίασμα Α')
Ποίηση: Διονύσιος Σολωμός
Μουσική: Χρήστος Λεοντής
Εκτέλεση: Τάνια Τσανακλίδου
Δίσκος: ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (1975)

 
 Οι στίχοι του ποιήματος (απόσπασμα)
Το χάραμα επήρα
Του Ήλιου το δρόμο,
Κρεμώντας τη λύρα
Τη δίκαιη στον ώμο
Κι απ' όπου χαράζει
Ως όπου βυθά.
Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.
Παράμερα στέκει
Ο άντρας και κλαίει.
Αργά το τουφέκι
Σηκώνει και λέει:
«Σε τούτο το χέρι
Τι κάνεις εσύ;
Ο εχθρός μου το ξέρει
Πως μου είσαι βαρύ.»

Της μάνας ω λαύρα!
Τα τέκνα τριγύρου
Φθαρμένα και μαύρα
Σαν ίσκιους ονείρου·
Λαλεί το πουλάκι
Στου πόνου τη γη
Και βρίσκει σπυράκι
Και μάνα φθονεί

πηγή:
Ψηφιακό Σχολείο
(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου)