Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

"Η Δεύτερη Πολιορκία του Μεσολογγίου", β' μέρος (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Εύας από την τάξη μας, για την Ιστορία...