Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

"Τα θαύματα της φύσης" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Ευγενίας και της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...