Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Η δομή και η λειτουργία των κυττάρων...

Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής. Αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Τα φυτικά κύτταρα όμως αποτελούνται και από κάποια επιπλέον μέρη.

Μπορείς να δεις τα βασικά μέρη των κυττάρων, καθώς και τη λειτουργία τους στις επόμενες εφαρμογές (αριστερα τα βασικά μέρη για όλα τα είδη κυττάρων και δεξιά τα επιπλέον μέρη για τα φυτικά κύτταρα). Σε κάθε εφαρμογή η περιήγηση γίνεται με τα βελάκια στο κάτω μέρος...

Κύτταρο (γενικά)
       
Φυτικό κύτταρο
       
(κλικ στην εικόνα που θέλεις, για να μεταβείς στην αντίστοιχη εφαρμογή)
πηγή: