Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

"Η ατμόσφαιρα"...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας, για το μάθημα της Γεωγραφίας...