Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

"Οι ζώνες βλάστησης" (μέρος α')...

Η εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας, για τη Γεωγραφία...