Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

"Η οικονομική ζωή" (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Ελένης από την τάξη μας, για το αντίστοιχο κεφάλαιο της Ιστορίας...