Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

"Η οικονομική ζωή" (παρουσίαση)...