Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

"Ρήγας Βελεστινλής", μέρος α' (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας, για το μάθημα της Ιστορίας...