Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

"Ρήγας - Κοραής", μέρος β' (μαθητική παρουσίαση)...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας, για το μάθημα της Ιστορίας...