Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

"Σαβάνα" (μέρος β')...

Η εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας, για τη Γεωγραφία...