Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

"Μύθοι και θρύλοι για την καταστροφή του κόσμου"...

Η εργασία της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...