Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

"Η τούνδρα"...

Η εργασία του Δημήτρη από την τάξη μας, για τη Γεωγραφία...