Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

"Κλέφτες και Αρματολοί"...

Η εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας, για το μάθημα της Ιστορίας...