Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

"Το κόσκινο του Ερατοσθένη"...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας για τα Μαθηματικά...