Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

"Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα" (παρουσίαση)...