Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

"Βόρνεο"...

Η εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας για το τρίτο μεγαλύτερο του κόσμου (Γεωγραφία)...