Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

"Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα" (πείραμα)...

Δείτε ένα διαφορετικό από το βιβλίο πείραμα με το οποίο φαίνεται η μεταφορά της θερμότητας στα υγρά με ρεύματα, καθώς και η ανοδική ροή αυτών των θερμών ρευμάτων (ανάλογο πείραμα κάναμε και στην τάξη μας)...