Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ισοεμβαδικά σχήματα - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθογωνίου τριγώνου (παρουσίαση)...

Θυμάσαι πώς υπολογίζουμε το εμβαδό ενός σχήματος ή μιας επιφάνειας με τη χρήση των τετραγωνικών (μέτρων, δεκατόμετρων, εκατοστών, κ.τ.λ); Θυμάσαι πώς υπολογίζουμε το εμβαδό των απλών σχημάτων, του τετραγώνου, του ορθογωνίου παραλληλογράμμου και του ορθογωνίου τριγώνου;

Και βέβαια τα θυμάσαι! Ας τα ξαναδούμε όμως καλού κακού, από τη σχετική παρουσίαση της Ε' τάξης...


* Η σχηματική απεικόνιση στην παρουσίαση των τετραγωνικών εκατοστών δεν αναφέρεται σε πραγματικές διαστάσεις.
Η παρουσίαση υπάρχει και:


Μπορείς, αν θέλεις, να ανοίξεις ή και να εκτυπώσεις τις εναλλακτικές μορφές της παρουσίασης σε pdf και να διαβάσεις από εκεί:
"Ισοεμβαδικά σχήματα"...
"Εμβαδά σχημάτων"...