Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

"Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή" (παρουσίαση)...