Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Μικρασιατική καταστροφή (παρουσίαση)...


πηγή:
Γρηγόρης Ζερβός