Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

"Η Μικρασιατική Καταστροφή" (μαθητική παρουσίαση)...

Εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας, για το μάθημα της Ιστορίας...