Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Μονάδες μέτρησης Εμβαδού (παρουσίαση)...

Θυμάσαι από την Ε' τάξη τις μονάδες μέτρησης επιφάνειας (Εμβαδό); Θυμάσαι τη βασική μονάδα μέτρησης; Τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσιά της; Τον τρόπο γραφής των μετρήσεων;

Εντάξει! Σίγουρα τα θυμάσαι όλα! Μια μικρή επαναληψούλα, όμως, δεν βλάπτει, ε; Τι λες;

Ας ξαναθυμηθούμε, λοιπόν, τη σχετική παρουσίαση* που είχαμε δει και στην Ε' τάξη...

* Η σχηματική απεικόνιση στην παρουσίαση του τετραγωνικού δεκατόμετρου, του τετραγωνικού εκατοστού και του τετραγωνικού χιλιοστού δεν αναφέρονται σε πραγματικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και οι σχετικοί χάρακες (μη πραγματικών διαστάσεων επίσης).
Η παρουσίαση υπάρχει και:


Μπορείς, αν θέλεις, να ανοίξεις ή και να εκτυπώσεις την εναλλακτική μορφή της παρουσίασης σε pdf και να διαβάσεις από εκεί:
"Μονάδες μέτρησης Εμβαδού (Επιφάνειας)"...